Ươm mùa hè xanh - Đại học Sư phạm (Bài ca 25 năm Mùa hè xanh Đại học Sư phạm)(hợp âm)

Tác giả:


[E] Theo mùa hè xanh đến khắp [C#m] nẻo đường xa
[F#m] Theo bước cha anh đi xây [G#m] dựng đất nước
[C#m] Mang bao tri [G#m] thức đến cho mọi người
[F#m] Cho bao em [B] thơ chúm [E] chím môi cười

[E] Theo mùa hè xanh xây lớp [C#m] học tình thương
[F#m] Yêu thương cho đi là yêu [G#m] thương còn mãi
[C#m] Tiếng ve đã gọi lên [F#m] đường áo xanh ơi
[B] Xanh cho đất nước xanh [E] cho cuộc đời [B][E]

Đại học sư [E] phạm thành phố Hồ Chí [C#m] Minh
Nơi ươm [E] mầm bao thế hệ giáo [F#m] viên
Mang trong tim tuổi xuân cống [G#m] hiến
Bao gian [B] khó không ngăn được bước [G#m] chân

Đại học sư [E] phạm thành phố của chúng [C#m] tôi
Nơi ra [E] đời chiến dịch mùa hè [F#m] xanh
[B] Qua bao [F#m] năm cùng chung tay góp [G#m] sức
Mang mùa hè [B] xanh đến với mọi [C#m] miền.