Vẽ nhân khó vẽ lòng (Bất quá nhân gian)(hợp âm)

Tác giả:


Intro:
[Em][D]-[Bm][Em]-[Am][D]-[Bm][Em]
[Em][D]-[Bm][Em]-[Am][D]-[Bm][Em]

1. Lòng tin [Em] trên nhân gian còn không? Còn không?
Thật thà chỉ [Am] mang bao niềm đau
Giữa dương [D] trần nhiều lọc lừa cứ bủa vây
Tin được [G] ai, ai sống thật [B7] ngay?

2. [Em] Miệt mài trượt dài theo bao năm cuồng ngông
Vì cứ [Am] tin lương tâm nhân gian sẽ trắng trong
Giúp cho [D] người nhiều lần qua sông
Vẽ nhân, vẽ [Bm] mặt chẳng vẽ nỗi [Em] trong lòng

ĐK: [Em] Ai cũng sống giả nhân giả nghĩa
Lỡ [Bm] mai trắng tay nghĩa nhân nghiệt [Em] cay
[C] Người đời vì tiền bám víu [Am] nhau
Đến khi [Bm] cạn tiền thôi xin vẫy tay [Em] chào

[C] Người thân cũng đến khi ruồng [G] bỏ ta
Nếu [Bm] như ta hết giá trị lợi [Em] dụng
[Am] Nhân gian kia điêu ngoa toàn quỷ [D] ma
Thôi ngắm [Bm] sự đời ta cố gắng vượt [Em] qua