Vì duyên mà gặp vì phận mà tan(hợp âm)

Tác giả:


Intro: [C][D]-[Bm][Em]-[C][D][Em]

1. [C] Đoạn đường ngày hôm [D] nay chỉ còn mình [Em] anh bước
Cùng [C] bao niềm đau vây [D] lấy tấm thân [G] này
Anh cứ [C] ngỡ ta sẽ trọn [D] đời bên nhau
Nhưng ngờ [Bm] đâu với em anh chỉ [Em]
Chỉ [C] là một nơi em ghé [D] qua, nhạt [Em] nhoà

2. [C] Sâu trong đôi mắt [D] em anh đã [Em] thấy
Em chẳng [C] còn thương anh như [D] trước có phải [G] không
Ngày [C] ấy chiếc hôn ta [D] trao vội vàng
Để giờ [Bm] đây mình anh ngỡ [Em] ngàng
Đã có [C] người thay anh nắm [D] tay em [Em] rồi

ĐK: Ngày chia [C] ly là ngày vu [D] quy
Của người con [Bm] gái anh nguyện suốt [Em] kiếp thương
Thấy em [C] trong vòng tay của [D] ai đớn đau [G] tột cùng
Năm tháng [C] ấy vì duyên cho [D] ta gặp nhau
Năm tháng [Bm] sau này vì phận mà [Em] phải cách rời
Đến [C] cuối cùng chỉ [D] còn mình anh [Em] lẻ loi

2. [C] Sâu trong đôi mắt [D] em anh đã [Em] thấy
Em chẳng [C] còn thương anh như [D] trước có phải [G] không
Ngày [C] ấy chiếc hôn ta [D] trao vội vàng
Để giờ [Bm] đây mình anh ngỡ [Em] ngàng
Đã có [C] người thay anh nắm [D] tay em [Em] rồi

ĐK: Ngày chia [C] ly là ngày vu [D] quy
Của người con [Bm] gái anh nguyện suốt [Em] kiếp thương
Thấy em [C] trong vòng tay của [D] ai đớn đau [G] tột cùng
Năm tháng [C] ấy vì duyên cho [D] ta gặp nhau
Năm tháng [Bm] sau này vì phận mà [Em] phải cách rời
Đến [C] cuối cùng chỉ [D] còn mình anh [Em] lẻ loi

* Hình [C] bóng của em chẳng [D] thể nhạt nhoà
Khắc sâu vào [Bm] tim những kỉ niệm đã [Em] qua
Chốn yên [C] bình của hai chúng [D] ta giờ xa xôi [G] quá
Cánh hoa cuối [C] cùng giờ cũng đã [D] rơi
Như chuyện tình [Bm] yêu chúng mình vỡ [Em] đôi
Vẫn yêu [C] người mà phải buông [D] người cố [Em] gượng cười