Xuân vui tết vui(hợp âm)

Tác giả:


ĐK: Tết tết [F] vui nhà nhà thêm [Am] vui
Tết tết [F] vui nhà nhà đoàn [Bb] viên
Tết tết [C] vui nhìn đàn trẻ thơ
Mừng [Bb] đón [C] xuân an [F] lành

1. Mừng xuân [F] mới xin kính chúc muôn [Gm] nơi
Vạn điều [C] may cùng xây đời hạnh [F] phúc
Mừng xuân [F] mới xin kính chúc anh [Gm] em
Nhiều niềm [C] vui cùng [Bb] đón [C] xuân an [F] lành

2. Xuân vui xuân [F] vui đất nước thêm [Gm] xuân
Xuân vui xuân [C] vui xuân mang niềm vui [F] tới
Xuân vui xuân [F] vui kính chúc muôn [Gm] nơi
Xuân vui xuân [C] vui mừng [Bb] đón [C] xuân an [F] lành

* Cùng [Bb] chúc [F] xuân [C] muôn [F] nhà