Cánh Hoa Dù
Tác giả: Chưa Biết

Xin hãy cho tôi trở lại ngọn đồi ôm cánh dù ngạo ngễ trên cao xin hãy cho tôi trở lại bìa rừng như những ngày ta chiến đấu bên nhau. Bờ Thạch Hãn những đêm không trăng sao mình ngồi bên nhau chia nhau điếu thuốc cuối cùng rồi kể nhau nghe câu chuyện quê nhà nơi có mẹ già mòn mõi tin con… và nhớ bao ánh hoả châu thắp sáng giữa rừng sâu núi non thăm thẳm và nhớ trên cổ thành giữa lớp lớp súng gào cánh hoa dù vẫn ngạo nghễ trên cao xin hãy cho tôi một lần đứng chào những người bạn đã nằm xuống nơi xưa xin hãy cho tôi một lần trở lại bung cánh dù ngạo nghễ năm xưa Bờ Thạch Hãn những đêm không trăng sao mình ngồi bên nhau chia nhau điếu thuốc cuối cùng rồi kể nhau nghe câu chuyện quê nhà nơi có mẹ già mòn mõi tin con… và nhớ bao ánh hoả châu thắp sáng giữa rừng sâu núi non thăm thẳm và nhớ trên cổ thành giữa lớp lớp súng gào cánh hoa dù vẫn ngạo nghễ trên cao xin hãy cho tôi một lần đứng chào những người bạn đã nằm xuống nơi xưa xin hãy cho tôi một lần trở lại bung cánh dù ngạo nghễ năm xưa