Đáp Lời Núi Sông
Tác giả: Chưa Biết

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết tàn phá quê hương rồi ta cùng chạy sang trời tây. .
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết tàn phá quê hương rồi ta cùng hò hét VIỆT NAM

Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu ĐẦU BÒ,
Cùng giòng máu Việt Nam.
Nhưng ta lại thờ quân ngoại bang
Bốn ngàn năm ta bỏ để ta hưởng chút thánh nhan

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta để sang tây.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bỏ mặc giang san, ta quyết phải chạy sang trời tây.

Quyết bỏ mặc giang san, quyết sang Mỹ ta hưởng bình an,
Từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê hương.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu ta để hưởng thánh nhan.

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bỏ mặc giang san ta thà hưởng sự bình an.
Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu đầu bò,
Cùng giòng máu Việt Nam.
Nhưng ta thờ bọn VATICAN
Bốn ngàn năm lịch sử ta vất đi để thờ chúa của nước Israen.

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết tàn phá quê hương rồi ta cùng chạy sang trời tây. .
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết tàn phá quê hương rồi ta cùng hò hét VIỆT NAM
VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM...