Kìa Chuông Reo
Tác giả: Chưa Biết

Kìa chuông reo, kìa chuông reo
Mừng ngày chúa giáng sinh trên dương trần
Một vì sao đẹp làm sao đẹp tựa như chúa trong lòng con
Phố vui tưng bừng chứa chan vui mừng
Chúa sing ra đời chào mừng chốn dương gian đầy muộn phiền
Nay không còn bé vui nô đùa bước đi không ngừng
Nma81 tay nhau cùng cười đùa hát chung vui
Bài chào mừng ngày giáng sinh ...

Kìa chuông reo, kìa chuông reo
Mừng ngày chúa giáng sinh trên dương trần
Một vì sao đẹp làm sao đẹp tựa như chúa trong lòng con ...