Kìa Con Bướm Vàng

Tác giả: Chưa Biết


Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xòe đôi cánh
Xòe đôi cánh
Tung cánh bay năm ba vòng
Tung cánh bay năm ba vòng
Em ngồi xem...
Em ngồi xem...