Kiếp Trước Kiếp Này Và Kiếp Sau
Tác giả: Chưa Biết

Là ngưới ai cũng có máu hồng
Máu hồng tươi chảy trong thân mình
Là người ai cũng biết yêu
Bởi tình yêu làm con người vui sống

Động vật cũng có trái tim
Biết người thân và biết ai thương mình
Động vật không biết nói ra
Nhưng trí tuệ không kém thua con người

dk:

Xin dừng giết tôi vì món ăn ngon trong ngày
Xin đừng giết tôi vì người tham vọng sang giàu
Tôi chấp tay cầu xin người tha cho tôi
Để tôi đc sống sót trên trần gian

Xin đừng sát sanh để kiếp sau đc an lạc
Xin đừng sát sanh để giống tôi bị đọa đầy
Kiếp trước tôi mang tội dể kiếp này bị hóa thân
Tôi xin người chớ đừng bao giờ sát sanh.