A Chào Ba, A Chào Má (Ngô Mạnh Thu)
Tác giả: Ngô Mạnh Thu

A chào Ba
A chào Má
A chào Ông Bà
Cả nhà cùng ca

O chùm nho
O cùng ngó
O kìa con bò
Thật bự thật to

Ô mì đầy tô
Ô mà ăn cố
Ô mệt thấy mồ
Liệu chừng ngồi bô

Ơ tay này dơ
Ơ này nên nhớ
Ơ đừng có lờ
Làm bộ ngẩn ngơ

E ngồi xe
E cùng em bé
E cầm ly chè
Ðể dành mời Me

Ê ngồi lê
Ê không ngồi trên ghế
Ê mặt như hề
Mọi người cười chê

I hòn bi
I nào mượn tí
I mà em lỳ
Bị rầy lạ chi

U đồng xu
U vườn thú
U đầy sương mù
Là ngày mùa thu

Ư nhà sư
Ư trồng cây sứ
Ư kìa ông từ
Ngồi chùi bộ lư