Anh Đường Anh Em Đường Em (Thanh Sơn & Thu Khanh)
Tác giả: Thanh Sơn & Thu Khanh

Lừa dối nhau chi khi tình mình không còn
Lừa dối nhau chi cho lòng thêm xót xa
Tình đã phôi pha thôi thì đừng thương tiếc
Anh đường anh đi, em đường em đi

Bao nhiêu năm tình nghĩa mặn nồng
Ai hay đâu giờ là bong bóng bay
Thôi anh ơi còn chi nữa mà mong
Ta chia tay giã từ bao đắng cay !

Tình thắm duyên say nay còn là kỷ niệm
Tình đấy duyên đâu thôi đành xa cách nhau
Người lắm tơ vương thôi thì đừng thương tiếc
Anh đường anh đi, em đường em đi !

(lại từ đầu)

Người lắm tơ vương thôi thì đừng thương tiếc
Anh đường anh đi, em đường em đi !

Người lắm tơ vương thôi thì đừng thương tiếc
Anh đường anh đi, em đường em đi !.....