Biển (Phan Kiên)
Tác giả: Phan Kiên

Em không xứng là biển xanh
Nhưng em muốn anh là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
Bờ đẹp để cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng,

Em xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng anh
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mài mãi,
Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cã đất trời
Em mới thôi dào dạt

Cũng có khi ào ạt
Như nghiền nát bờ anh
La lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm........