Bóng Cũ Chiều Mưa (Lê Tín Hương)
Tác giả: Lê Tín Hương

Ngoài kia mưa đang rơi.
Buồn ơi sao lại tới.
Nhìn bóng nước ngả nghiêng theo dòng mưa nghe chơi vơi.
Tiếng mưa nhè nhẹ trong hoang vắng.
Như tiếng lòng ai gọi cố nhân.

Ngoài kia mưa không ngưng.
Sầu ơi sao mở lối.
Nhìn chiếc bóng lẻ loi theo dòng mưa nghe buông lơi.
Bóng ai mờ dần trong mưa gió.
Ngỡ là hình bóng cũ chiều mưa.

Chiều xưa thành phố đẫm trong mưa.
Mưa rời mềm ướt mái tóc thề
mình ai đứng đợi dưới tàn cây.
Tình ngập hồn ai men tình đầy.
Tình ngập hồn ai cơn mưa Đông
mưa như muốn vỡ cả dòng sông.
Sông buồn lạnh lẽo phơi màu biếc.
Như ai hờ hững mối tình ai.

Nhìn mưa nghe bơ vơ
lòng lâng lâng nỗi nhớ.
Nghìn bóng nước vỡ tan theo dòng mưa loang trên sân.
Nước trôi hững hờ năm tháng.
Ai có bao giờ nhớ đến ai.

Ngoài kia mưa thôi rơi.
Tình xưa như là mới.
Còn nhớ thế mới hay trong lòng vương vương thương yêu.
Biết bao mùa lạnh trong cô lẻ.
Mơ hoài hình bóng cũ chiều xưa.