Bóng Xưa ... (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Bóng xưa dừng lại trong mắt tôi ...
Cuộc đời bươn trải kiếp ngừng trôi../ .ngưng trôi
Mày Ơi ! ngừng lại cho tôi hỏi / Mây bay
Chim bay mỏi cánh mong đường về
Đời người vẫn ngắn mãi không nguôi /hay lê thê
Quê hương mời gọi miền xa cách ...
Bóng xưa đã về trong mắt tôi ...
Cuộc đời trôi dạt chẳng đụng trời / dừng trôi
Mấy / Chim ơi đứng lại cho tôi hỏi ...
gió thổi rì rào lòng tái tê
bóng xưa nhớ mãi / cứ mãi bay theo gió / trôi nổi
Cuộc đời vẫn dài mãi lê thê / hay lê thê ...
Quê hương tìm lại miền xa vắng / chiều xa vắng
Có ai lớn nổi để thân người / thành người /
Cuộc đời trôi nổi chẳng dừng / ngừng trôi
Mày ơi đứng đó/ dừng đỗ cho tôi hỏi / dừng lại / đỗ lại
gió thổi hiu hắt Tuổi tóc sương ...
Đời người vẫn ngắn hay lê thê
Chim bay mỏi cánh mong đường về ...
Quê hương tìm lại miền xa vắng / chiều xa vắng
Gió thổi ngược dòng lòng tái tê..
Bóng xưa cứ mãi bay theo gió
Gió chiều man mác thổi nhẹ / nhánh rung ...
Chim bay mỏi cánh mong đường về / tìm lại nguồn
Gió thổi réo rắt ...Lòng tái tê ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Đan
Một cảm xúc chính xác của Hoàng Minh Dan 03/2018
BÓNG XƯA