Cafe Đắng Tình Vôi (Anh Khanh)
Tác giả: Anh Khanh

Cà phê chiều không em tôi buồn
Nụ hôn xưa nay đắng đầu môi
Em ra đi mùa thu nắng gội
Giọt cà phê nhỏ xuống tình tôi.

Cà phê chiều không em mưa buồn
Giọt mưa rơi rơi ướt tình tôi
Em quay lưng mùa đông héo hắt
Giọt cà phê nhuộm đắng tình vôi.

Lòng buồn như giọt cà phê rơi
Cơn mê đau nhói tình rời
Yêu thương nay cũng ngậm ngùi
Em giờ xa vắng, tình sầu chưa nguôi.

Lòng buồn như giọt cà phê nhỏ xuống tình tôi.

Cà phê chiều không em mưa buồn
Giọt mưa rơi rơi ướt tình tôi
Em quay lưng mùa đông héo hắt
Giọt cà phê nhuộm đắng tình vôi.

Lòng buồn như giọt cà phê rơi
Cơn mê đau nhói tình rời
Yêu thương nay cũng ngậm ngùi
Em giờ xa vắng, tình sầu chưa nguôi.

Lòng buồn như giọt cà phê rơi
Gió qua trăng buốt tình người
Trăm năm trong cõi tình đời
Duyên thì đã có, nợ thì chưa vơi.