Chiều Mưa Saigon (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Có những Chiều mưa rơi ...
Mưa về trên Phố saigon / phố xá .../ xóm ngõ / vắng ...
Có những chiều mưa rơi ...
Đường saigon lênh láng ...../ nước cuốn trôi ....

Saigon mưa / ơi ! / mưa về trên phố vắng...
Saigon Ơi / mưa rơi / mưa về bên quán nhỏ ...
Saigon ơi / mưa ... mưa về ngập úng / Lòng day dứt cõi lòng tôi ..../ không ngơi ..
../ Làm thổn thức Tầm hồn tôi ....

Saigon ơi ! / mưa . hàng cây me rũ rượi / gãy đổ...
Sài gon mưa ...Ngả tư bên đường lai láng nước cuốn trôi...
Làm ta thao thức tâm hồn tôi ....

Sai gon mưa rơii ! sai gòn mưa tuôn ...
Saigon ơi / mưa ! một thời ta hoài niệm .../ thương nhớ / mơ ước ...
Saigon ơi / mưa ! một thời ta say sưa .../ Sôi nổi ...
saigon ơi / mưa ! một thời ta đón ..ta .....đưa ....( Fine _)
Ns Hoàng Minh Dan
NHỚ MỘT THỜI ...
Hoàng Minh Đan