Chúa Và Mão Gai (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Chúa và Mão gai đến xóa tội trần /Máu
Chúa/Máu và mão gai bôi đi hờn ghen / bôi xóa hiềm khích / hờn ghen
Máu và mão gai giải cứu Nhân loại / giải thoát
Chúa / Máu và mão gai nhắc nhở ta biết Yêu Thương / thứ tha / ăn năn...

ĐK : Vì Chúa....là Đấng yêu thương / chỉ biết yêu thương ...
vì tội lỗi chúng ta Chúa mới đoạn trường .../Vì Chúa là Đấng mở đường / dẫn đường / chỉ đường ...
Máu Ngài đã đổ ra rải rác / lai láng khắp nơi / trên các nẻo đường / trên đường
để dẹp tan tội lỗi Chúng ta / giải thoát /Để con người lập lại Bờ bến yêu thương /
Vì Chúa....là Đấng yêu thương / chỉ biết yêu thương ...
vì tội lỗi chúng ta Chúa mới đoạn trường .../Vì Chúa là Đấng mở đường / dẫn đường / chỉ đường ...
Máu Ngài đã đổ ra rải rác / lai láng khắp nơi / trên các nẻo đường / trên đường
Để con người lập lại Bờ bến yêu thương
Máu Ngài đổ ra để giải thoát chúng ta..( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan
Mùa chay 2018