Dâng Chúa Hài Nhi (Phan Ngọc Hiền)
Tác giả: Phan Ngọc Hiền

Dâng Chúa hài nhi tấm lòng vàng rồng trung kiên
Dâng Chúa hài nhi tấm lòng mộc dược thứ tha
Dâng Chúa hài nhi tấm lòng nhủ hương dâng hiến
Bao nhiêu hi sinh lao nhọc vất vả trong đời.

Chúa ơi xin nhận cho lễ vật con không có
Chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi.

Dâng Chúa hài nhi tấm lòng vàng rồng yêu thương
Dâng Chúa hài nhi tấm lòng mộc dược cảm ơn
Dâng Chúa hài nhi tấm lòng nhủ hương san sẻ
Cho vơi đau thương bất hạnh trong biết bao người.

Chúa ơi xin nhận cho lễ vật con không có
Chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi.