Đêm Thánh Nghìn Trùng (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

ĐÊM THÁNH NGHÌN TRÙNG
Ns Hoàng Minh Dan
_____________________________________________________
..Đêm Thánh nghìn trùng ...Nhiệm màu ...
Muôn / một vì sao sáng lung linh ...
Thiên Chúa xuống Trần / Đời làm Người ...xuất hiện làm Người
Cả Vương Triều Thiên Quốc hát mừng Giáng - sinh ...

Hãy đến quỳ lại Ngài ..quỳ Thờ lạy Để ...Vì con Người đổ Ơn phúc tràn đầy ...Cứu độ
Hãy đến mà Tôn vinh ..tôn kính ...
Vì con Người xuống Trần gian ...Giáng ...sinh ...đã xuống Thế gian

Vì Chúa là Đấng Quân Vương ...
Ngài sinh xuống Thế gian trong Hang đá bình thường ..
Ngài khuyên nhủ Chúng ta : Hãy sống trong Yêu Thương ..

Vì Chúa là Đấng Yêu Thương ...
Vì Chúa là Đấng dọn đường ...
Cho / để Nhân loại Giáng sinh ..Cho Nhân loại hưởng Phúc Bình an ..

Đêm Thánh nghìn trùng ..Nhiệm màu
Một vì sao sáng lung linh ..

Chúa xuống trần / đời làm Người ../ Đêm nay Chúa xuống làm Người ..Với Mục Đồng
Cả Trên Trời dưới đất ....hát ca ...vang ...
Đêm nay ..Chúa giáng sinh ...báo hiệu Tin Lành ..mừng ..ngôi sao lạ
Một vì sao sáng sa xuống ban ân phúc ..Mang Ơn Phước cho Đời ...

Vì Chúa là Đấng ..Quân ..Minh Vương ..
Vì Chúa là Đấng ..mở đường ..dọn đường
Cho Nhân loại giáng sinh ..Cho nhân loại hưởng Phúc ..Bình an ..

Ngài Khuyên nhủ chúng ta ...hãy sống yêu thương ..trong yêu Thương ..
Vì Ngài ...Con Người là Thiên Chúa ...của Tình ...Yêu ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 07/ 15/2018
Chúc mừng Giáng sinh 2018