Đừng Nhớ Đừng Quên (Nhạc Sĩ Lê Thắng, Thơ Âu Tú Vân)
Tác giả: Nhạc Sĩ Lê Thắng, Thơ Âu Tú Vân

Lạc mất rồi lời yêu trên môi
Lạc mất rồi chỉ còn đơn côi
Chia li nào mà vơi buốt giá
Ôi! tình đầu tựa chút mây sa.

Lạc mất rồi mà sao chưa nguôi
Ngập lối về lệ giăng phai phôi
Yêu thương nào tràn nơi chén đắng
Ôm nghẹn ngào ngõ vắng liêu xiêu.

Xin một lần nhớ một lần thương
Rồi mai đó không còn vắng vương
Xin một lần khóc một lần thôi
Rồi tình tan vỡ. Ôi, niềm đau!

Xin một lần nhớ một lần thương
Rồi mãi mãi không còn xót xa
Xin người đừng nhớ mà đừng quên
Rằng tình ta hóa kiếp dại khờ.