Đường Đi Giống Sa Trường ( Con Đường Xưa Em Đi Chế ) (Thành Được)
Tác giả: Thành Được

Ôi nhìn sao thương tâm
đời sao quá ngỡ ngàng
cõi lòng bao đắng cay,
xin đừng gieo đau thương
đến bao người sống lương
phận đời bao nỗi trôi.
Mỗi người trên nhân gian
đều luôn có gia đình
có người thân xót thương,
chớ đừng gieo bi ai
biết bao người xót xa
chỉ vì giây phút say.
Ai ơi!
đừng sống vô tâm
đừng sống cho mình
hại đời bao kiếp người.
Ôi sao!
thương xót vô bờ
nước mắt dâng trào
đời người vốn vô thường.
Ai ơi!
người sống đang yên
mà chốc xa rời
cuộc đời bao bất ngờ.
Ôi sao!
đau nhói trong lòng
tài xế vô tình
chẳng màng cho người khác.
Ra đường bao âu lo
đường đi giống sa trường
biết đường nào tránh đây.
Tai nạn gieo tang thương
biết bao nhà xót xa
người người xa cách nhau.