Gà Cùng Một Mẹ (Nguyễn Khánh Sang)

Tác giả: Nguyễn Khánh Sang


nhân gian xưa nay đã có câu
gà 1 mẹ chớ đá nhau hoài
khôn ngoan thì tìm người ngoài hơn thua .......
chớ hơn thua thì cùng sống chung trong 1 gia đình
đôi thi ta nghi giống cây xah.....
cùng 1 cọi chỉ có mấy cành
thua nhau làm gì dể cho cây đau....
chỉ để cho bao miệng thế nhân thiên hạ chê cười
bao nhiu chuyện xưa hôm nay lớn lên có thể quên được sao
không gian bình yên êm ấm ngọt ngào...
bên nhau ngày đêm dẫu có thứ chi ta cug lun nhường nhau
nay tranh giành nhau cay đắng bùn đâu....
nuôi con ngày đêm không than trách công ai hỉu cha mẹ không...
trong con giành tranh nước mắt lưng tròng
ai dang lạc chan đang *** nát lên tuổi thơ mà đi.....
thui xin mau dừng chân suy nghĩ lại đi