Gà Nhíp Gọi Em (Phạm Hữu Đức)
Tác giả: Phạm Hữu Đức

Ổ gà nhà em nở mười chú nhíp
Chào những chú nhíp óng chuốt như là nắm tơ
Em rắm tấm vàng chúng reo thích thích !
à tích tích tích tích, à tích tích tích tích
à tích tích tích tích, à tích tích tích tích
Nghe vui vui quá tiếng gà gọi em
Nghe vui vui quá tiếng gà gọi em ...