Giải Thoát (Thích Giác Thanh ) (Nhạc Nhạc Thành Phố Buồn, thơ Thích Giác Thanh)
Tác giả: Nhạc Nhạc Thành Phố Buồn, thơ Thích Giác Thanh

Một sáng nào tiếng chuông ngân
Càng ru hồn về dưới Phật Ðài
Một sáng nào đường đi đã mỏi
Vì lâu nay dâm bước chân đời
Lòng chua cay tan nát tâm hồn
Có ai buồn cùng nhịp đau thương
Tiếng kinh cầu trong đêm trường văng vẳng từ xa

Còn tiếc gì phút chia ly
Trên cõi đời sầu khổ muôn trùng
Ðừng nhớ gì giờ đây mỗi ngã
Ðường chông gai nguyện sẽ san bằng
Về bên nhau cõi ấm chan hòa
Biết bao người lặn lội trong đêm
Cố vươn mình lên cõi đời xa lánh bùn nhơ

Ðời là thế! Ðừng trách chi cho lòng thêm buộc ràng
Ðừng lừa dối sống cho nhau trong tình thương tràn đầy
Ai còn tranh đấu cho đời sẽ còn đau đớn không nguôi
Ta về mang hết kỷ niệm vùi chôn

Giờ hết rồi phút đau thương
Như gió buồn nguyện tõa chân trời
Tìm cho mình ngày mai sáng tỏ
Ðường chông gai dẹp hết ưu phiền
Cùng nhau đi trên bước lử hành
Tiếng kêu gọi của Mẹ Quán Âm
Dắt con hiền mau trở về vui cảnh điềm nhiên