Giọt Cafe Thảo Quyên (MINH TRI & MAI THESAM)
Tác giả: MINH TRI & MAI THESAM

GIOT CAFE THẢO QUYÊN
Nhạc MINH TRÍ
lời MAI THESAM

Anh giọt cà phê đắng THẢO QUYÊN
, Em hạt đường chưa tan.
Muỗng khua vòng đáy tách.
Khuấy tình ta trăm năm

Anh giọt cà phê đắng THẢO QUYÊN
, Em hạt đường chưa tan.
Muỗng khua vòng đáy tách.
Khuấy tình ta trăm năm

. Anh lang thang cuối phố
. Đếm hạt mưa bay qua.
Đếm nỗi buồn ở lại.
Em mấy lần xót xa ?


Anh lang thang cuối phố
. Đếm hạt mưa bay qua.
Đếm nỗi buồn ở lại.
Em mấy lần xót xa ?


Giọt cà phê đắng THẢO QUYÊN cháy
. Giọt cà phê đắng THẢO QUYỀN cháy
Giọt cà phê đắng THẢO QUYÊN chát
Giọt cà phê đắng THẢO QUYÊN cháy…trong tim