Giọt Tình Buồn (Phú Quang)

Tác giả: Phú Quang


Giọt thu buồn là chiếc lá vàng se
Bởi nắng hạ thấm vàng quá đỗi
Giọt thu buồn nên cành hoa thạch thảo
Tim long lanh như muốn nói điều gì
Giọt thu buồn là chấm sáng xanh xao
Chợt hé mở giữa trời mây u ám
Giọt thu buồn tiếng thở dài rất mỏng
Của những vòng cây đêm vắng ai nghe?