Hạnh-phúc & Yêu-thương (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

...
Cuộc sống có bao nhiêu điều ..tốt đẹp / Tuyệt diệu ...
Cuộc Đời / này có nhiều thứ / cái đàng Yêu ...
Nhưng sao ta vẫn trăn-trở một mình ...
Bởi vì Tình -Tiền ..làm tan vỡ đi / Niềm vui ...
...Những cài Đẹp- tươi 2/ ...

Tình và Tiền chỉ mang lại sự / rắc -rối ...
Tình -tiền chỉ làm con người ta lưa dối nhau ...
Tình tiền không xóa nhòa được / vết đau ...
Mà chỉ có Yêu- thương mới cho ta tất-cả ...

Mà chỉ có Kết-đoàn ta mới vượt qua được / khó -khăn ... 2/

Ngày Tháng ...sẽ trôi nhanh ..khi ta không / biết làm gì ...
Ngày tháng ...sẽ trôi mau / mau qua khi ta chỉ nghĩ đến riêng ta / mình ta ...
Thế-giới này ..tan-hợp hay tồn tại ...là ở chính ta ../ Chúng ta .../ Fine

ĐK : Yêu-thương ta phải nhún -nhường
Hạnh-phúc ta phải sẻ chia ...
Niềm vui và nỗi buồn ...
Để ta luôn ..có dược / Hạnh-Phúc ...dài ..lâu .../ Cuộc sống ....

Ns Hoàng Minh Dan 1016