Hòa Bình Quê Tôi (Châu Gia Chuyển)
Tác giả: Châu Gia Chuyển

Ai đã từng đặt chân đến Hòa Bình
Về quê tôi có dòng Sông Đà đây dòng nước trong xanh
Đây tượng Bác Hồ được dựng trên đồi cao
Như nhìn chúng cháu ngày đêm học hành
Văn hoá Hòa Bình ngày ngày được nâng cao
Toàn đảng toàn dân cùng thi đua phấn đấu
Lập thành tích mới cùng chung xây nước nhà
Phố Chăm còn đây in dấu chân người
các cô gái Mường đẹp tựa nàng tiên
Trai Hùng kiên Dũng rừng vang lên tiếng cồng
----------------------------------------------------
Hỡi ..........Hòa Bình quê tôi nay đã đổi thay
biết bao nhiêu công trình giờ làm nên
cùng người dân sống nghĩa tình
đồi núi chập trùng phủ lên màu xanh
tình yêu cùng đất nước.............
hỡi...............Ơi Hòa Bình ơi.........
Tôi yêu quê tôi thành phố tuyệt vời
Hỡi...............Ơi Hòa Bình Ơi
Thêm Yêu Cuộc Đời
Hỡi............Ơi Hòa Bình ơi
Tôi yêu quê tôi thành phố Rạng Ngời
Hỡi.........Ơi Hòa Bình Ơi
Tôi Yêu Hòa Bình ...........