Kiếp Này Kiếp Sau (Tô Tài Năng)
Tác giả: Tô Tài Năng

Kiếp này là đây, kiếp sau là đâu?
Kiếp này còn đây sao không thương mà hẹn kiếp sau?
Kiếp sau có còn gặp lại nhau, giống như bây giờ hay sao?
Hay như thế nào, cớ sao ai còn cứ hẹn chờ nhau ...

Tình là tình thêm thương,
thêm vấn vương thêm câu hò.
Không thương đừng để con đò
lạc dòng tìm con nước trong.

Tình là tình thêm thương,
thêm vấn vương hớ hơ chờ nhau.
Không thương đừng để phai màu,
bạc đầu rồi hẹn kiếp sau.

Kiếp này là đây, kiếp sau là đâu?
Kiếp này còn đây
Nếu duyên không tròn đừng hẹn kiếp sau ...

Kiếp này là đây, kiếp sau là đâu?
Kiếp này còn đây sao không thương mà hẹn kiếp sau?
Kiếp sau có còn gặp lại nhau, giống như bây giờ hay sao?
Hay như thế nào, cớ sao ai còn cứ hẹn chờ nhau ...

Tình đã rẽ đôi hỡi người chớ đợi chờ nhau!
Đừng hẹn kiếp sau hỡi người biết còn gặp nhau?