Kiếp Trước Kiếp Sau (Anh Thi Đi)
Tác giả: Anh Thi Đi

Em trả lời đi rằng có yêu anh thật không
Tại sao cứ nói kiếp trước kiếp sau lòng vòng
Trên đời nầy chỉ có quá khứ, hiện tại, tương lai
Làm gì có chuyện kiếp trước kiếp sau an bài…
***
Em tin có kiếp trước là nghe người ta nói…
Nói rằng kiếp trước anh với em không có tiền duyên
Em tin có kiếp sau là nghe thầy bói toán phán..
Phán rằng kiếp sau mình gặp là không muôn phiền…
***
Nếu có kiếp trước
anh đâu cần mai mối hỏi thăm về em làm gì
Nếu có kiếp sau
anh sẽ đợi chờ em đến muôn đời vạn kiếp…
**
Kiếp trước là vô lý em tin làm gì..
Kiếp sau là phi lý em tin làm chi
Thôi thì em cứ tin anh
Đừng tin số kiếp để anh cô đơn một minh...….
***
Em thử lòng anh chứ em nào tin vào số kiếp
Sống là phải vượt qua quá khứ, hiện tại, tương lai
Chết về với cát bụi, tạo hóa đã trao cho mỗi người
Nên sống phải xứng danh, chết phải gương soi cho đời…
***
Vậy thì kiếp này ta hãy yêu nhau
Đừng mê kiếp trước kiếp sau mà lỡ duyên mình….
Vậy thì kiếp này ta hãy yêu nhau
Mình vui hạnh phúc, thủy chung yêu thương trọn đời…

Tháng 5 năm 1975

Anh Thi Đi