Lý Chim Quyên 1 (Dân Ca)

Tác giả: Dân Ca


Chim quyên quầy ăn trái quây nhãn lồng
này nhãn lồng ơi con bạn mình ơi
Chim ơi chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội nguồn này người cách xa cội nguồn
Ôi đâu còn có gì buồn hơn ôi đâu còn
có gì buồn hơn ôi đâu còn có gì buồn hơn.

Chim xa rừng nhớ cây thương cội
Người xa người đêm đợi ngày mong
Tụi mình duyên phận long đong
thương nhau ngần ấy mà không được gần
Chim quyên còn ăn trái nhãn lồng
Thia thia còn quen chậu mà
đôi bạn tâm đồng sao kẻ Bắc người Đông
Cô bác họ đồn năm ba bữa nữa
bậu phải theo chồng cách mấy sông sâu
Sông sâu còn bắc được nhịp cầu
Hai đứa mình sầu biết cùng ai san sẻ

Chim quyên lẻ bạn than thở một mình
Tụi mình lẻ bạn một mình thở than
Một mai én Bắc nhạn Nam
Xa nhau đâu chỉ mấy năm mà chờ

Xa nhau xa đến một đời
Tai nghe lời anh than anh thở
Đêm nằm ngẫm nghĩ mà ruột rối đường tơ
Uổng công mình đợi mình chờ
Mình mơ mình tưởng bây giờ mình xa nhau
Chắc là không nợ cùng nhau
thì thôi lấp thảm khuây sầu bạn tình ơi.

Thia thia quầy quen chậu
quây vợ ơ chồng này vợ ơ chồng
Ơi con bạn mình ơi ơi con bạn mình ơi
Chim ơi chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội nguồn này người cách xa cội nguồn
Ôi đâu còn có gì buồn hơn
ôi đâu còn có gì buồn hơn ôi đâu còn có gì buồn hơn.

Hò ơ hai đứa mình có duyên mà không nợ
Người ta có tiền nên người ta có nợ lẫn duyên
Lòng riêng đã nặng ưu phiền
Sao còn cay đắng cho thêm buồn lòng
Buồn hay không rồi bậu cũng theo chồng
Gái có chồng rồi như chim lồng cá chậu
Nhớ cửa nhớ nhà cũng lâu lắm mới về thăm
Cha mẹ già cô quạnh sớm hôm
Xin nhờ bạn sớm thăm tối viếng
Thân đi làm rể mà người ta được vợ
Bè bạn hát ngạo tôi xúc tép nuôi cò.

Thôi nói thì nói vậy
Chớ bậu lấy chồng xa cha mẹ bên nhà để đó tôi lo liệu
Thế nào người ta cũng khen thằng rể hụt mà nó có hiếu
Tát nước be bờ làm cỏ chai tay.
Mỉa mai chi vậy, đâu có phải
tôi chê bạn xấu bạn nghèo mà thương họ bảnh trai
Chỉ gặp ông mai chứ đâu biết mặt mày chàng rể
Cha mẹ đặt đâu thì xin ngồi đó
Trong bụng không thương cũng phải chiều ý cha mẹ già.

Tháng rộng năm dài rồi mặn mà
tình nghĩa rồi con rồi cái rồi ái rồi ân
Như chim quyên nọ quen lồng
thia thia quen chậu rồi vợ chồng quen hơi.