Lý Chim Quyên (Dân Ca)
Tác giả: Dân Ca

Chim quyên (huầy) ăn trái (huây)
Nhãn (a nhãn) lồng
Nhãn (a nhãn) lồng
Ớ! con bạn mình ơi!

Thia thia (huầy) quen chậu (huây)
Vợ (ơ vợ) chồng
Vợ (ơ vợ) chồng
Ớ! con bạn quen hơi.