Mơ Một Ngày Về (Nhạc Trần Thiện Thanh & Trần Thiện Thanh Toàn, thơ Nguyễn Đình Hoài Việt)
Tác giả: Nhạc Trần Thiện Thanh & Trần Thiện Thanh Toàn, thơ Nguyễn Đình Hoài Việt

Mẹ ơi, con đã về đây
Bao năm trông đợi có ngày hôm nay
Con quỳ xuống chấp tay khấn vái
Di ảnh ba, trăm lạy ba ơi!
Ba tự sát sau ngày mất nước
Không đầu hàng, tổ quốc lâm nguy
Máu ba nhuộn thắm Quốc Kỳ
Trước nhà Quốc hội Cọng Hòa Việt Nam
Ba nằm xuống xác thân bất động
Máu tuôn trào lai láng toàn thân
Hai tay ôm chặt con tim
Đầu trần nón sắt vẫn còn thủy chung

Quần áo trận còn vương thuốc súng
Xác quân thù chết rụng như sung
Cớ sao ta phải đầu hàng
Làm thân trâu ngựa lưng còng bại nhân
Thà tuẩn tiết còn hơn sống nhục
Súng kê đầâu ngã gục anh hùng!
Ba ơi, anh dũng vô cùng
Cao Xanh thống hiểu nỗi lòng của cha
Con đau xót xa lìa quê tổ
Những đêm ngày trăn trở thương ba
Mẹ con mắt đã mù lòa
Vì khóc thương bố bây giờ khổ thân
Ba ơi, con quyết dấn thân
Đấu tranh diệt Cộng góp phần máu xương.
Hồn ba nếu có linh thiêng
Xin về chứng giám cho lòng của con.