Một Ngày Mũ Đỏ Một Đời Mũ Đỏ (Nhạc Hoàng Vân, thơ Hà Huyền Chi)
Tác giả: Nhạc Hoàng Vân, thơ Hà Huyền Chi

Không là gió mà bay trên cánh gió
Không là mây mà ngạo nghễ đường mây
Một ngày Mũ Đỏ, một đời Mũ Đỏ
Giữa không gian còn lưu lại dấu giầy

Máu đã đổ cho hồn thiêng sông núi
Xương đã phơi vì chính nghiã Quốc Gia
Người mài hận trong ngục tù tăm tối
Người lên rừng mong dựng lại mùa hoa

Người hải ngoại vẫn dương cao ngọn đuốc
Tình nghĩa anh em, tình nghĩa đồng bào
Đời trăm hướng, vẫn vững lòng tiến bước
Vẫn kiên cường thách đố mọi gian lao

Máu gọi máu, diệt Cộng nô hại nước
Thù nhớ thù không quản ngại hy sinh
Vì nghĩa cả vẫn chung lòng báo quốc
Vẫn nhớ đời câu huynh đệ chi binh