Mục Kiền Liên (Hoàng Quang Quế)
Tác giả: Hoàng Quang Quế

Hà hà hà ha... Há ha ha hà.... Hừ hừ hừ hư...
Tìm đượng vội xuống âm ty
Nóng lòng cứu me, hiểm nguy chẳng sờn
Băng rừng, lội suối, chèo non
Cheo leo ghềnh đá, biển Đông xa mờ

Nhìn trời mây nước bơ vơ
Thương hình dáng mẹ xác xơ đọa đầy
Vẳng nghe tiếng khóc đâu đây
Phải cằng hình phạt trả vay tội tình

Hà hà hà ha... Há ha ha hà....
Dây rồi địa ngục âm linh
Ô kìa dáng mẹ nhục hình vực sâu
Chậu than rực đỏ trên đầu
Mẹ trong cũi sắt, vạc dầu sục sôi.
Lòng con tan nát tơi bời
Cúi xin Phật Tổ, đất trời bao dung
Đầu trâu mặt ngựa lạnh lùng
Nhờ con hiếu hạnh, đọng lòng diêm cung
Hà hà hà ha... Há ha ha hà...

[Ngâm]:
Nhưng cơm chợt hóa than hông
Mẹ già gào thét vẫn không được gì
Chắp tay nguyện đấng từ bi
Hồng ân tế đô, cứu nguy mẹ... già.

[4 lần]:
Nam mô Đức Phật Di Đà
Chư Tăng Bồ Tát Phật Bà Quan Âm
Hào quang tỏa sáng vây quanh
Xin cho cứu mẹ thoát thân ngục hình.

[Đoạn Kết]:
Biết bao nghĩ nặng ân tình
Làm con hiếu thảo, phận mình chớ... quên...