Mục Liên Cứu Mẹ (Trường Sơn)
Tác giả: Trường Sơn

Ngâm (nói lối)
Nhớ xưa đời Phật Thích Ca
Có nhiều đệ tử tài ba thánh hiền
Thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên
Có lòng hiếu thảo tu thiền thành công

Vọng cổ:

Câu 1:
Mẹ ! Mẹ ơi con đã tu hành chứng đắc thành công
trước mắt con đất trời lồng lộng
con sẽ về thăm mẹ để báo tin mừng.
Con mong ước cha mẹ vui cảnh đạo đức thơm lừng
Công dưỡng dục thâm ân tu hành để đáp trả
phận làm người hiếu nghĩa di tiên.
Con dùng thiên nhãn soi khắp nhân thiên
ở các cõi bình yên không có bóng mẹ già
chợt nhìn vào cõi địa ngục u minh thì hỡi ơi
mẹ đang bị hành hình đau đớn ơ...ơ...

Câu 2:
Mẹ ơi ! Ai nỡ đan tay làm cho thân mẫu mắt mờ tai điếc
miệng lại câm và tiều tụy hình hài
Chắc mẹ đã bị khổ đau đói khát bao ngày
Cơm nè mẹ cơm mới ngon thơm ăn đi mẹ Kìa!
Trời ơi! Cơm đã hoá lửa thành tro
Chắc con phải cậy pháp lực thần thông
vì hiếu thảo con phải phá tan địa ngục
Sao lạ thay phá tan rồi oàn y trở lại
đầu vẫn đội chậu máu ngồi hiền giữa bàn chông.

Nam Xuân :
Mẹ! Mẹ ơi... Con mới tu đắc đạo mắt nhìn thấy xa
Cảm thông thương thân mẹ đau lòng Mục Liên
Quyết tâm phá ngục a tỳ
Thần thông quét sạch xong rồi
Ngục quan ơi, cớ sao như vậy?
Phá tan rồi nó hoàn lại y nguyên
Dính liền da thịt, không rời hào ly
Chậu máu kia và bàn chông vẫn dính hoài không sao tháo gỡ
Đã tận tình dùng phép thần thông cũng như búa dao bén nhọn
Chặt nước, nước lành lại.
Ôi oan nghiệp quá nặng
Ti biết phải làm sao đây
cứu cho thân mẫu khỏi dòng khổ đau
Thần thông chẳng cứu được rồi
Lòng Mục Liên tan nát tơi bời.

Câu 3 :
Mẹ ơi! Từ bấy lâu nay con hiểu lầm sai tu đắc lục thông
nên tài cứu mẹ nhưng thân mẫu ơi
hi vọng của con giờ đây như lá rụng bên đàng.
Con đã quên câu phước huê song thu trong đời sống đạo vàng
Con nghĩ rằng con muốn giúp người chìm đắm
trước phải tập cho mình bơi lội lần quen.
Con chuyên tu được chứng đắc Phật khen
mà khi mẹ khổ thì con chưa giúp được
Hỡi Ngục quan ơi, hỡi Ngưu đầu Mã diện
Mẹ ta khổ đau sao ta nỡ đứng mà nhìn

Câu 4 :
Mẹ ơi ! 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẳm thuốc thang
công lao ấy làm sao con đền đáp.
Con theo Phật học tu hành chánh pháp
mong có ngày đắc đạo cứu Mẫu thân
Ngục quan ơi, xin ông hãy nói rõ nguyên nhân
dù tôi phải lên trời hay xuống đất.
Mục Liên vẫn quyết tìm ra manh mối
gỡ rối cho Mẫu thân ra khỏi ngục a tỳ.

Mẹ ơi, con đã giải thoát hết đời đau khổ
chỉ thương cho mẹ già còn nặng mang nghiệt oan gia.
Ngục quan ơi, hãy giúp ta
cứu được mẹ già ta trọng nghĩa tri ơn.