Nếu Ta Yêu (Ngọc Anh)
Tác giả: Ngọc Anh

Vì yêu anh em không thể nào phôi phai cho em một tình yêu