Nữ Vương Ban Bình An (Lm Thanh Bình)
Tác giả: Lm Thanh Bình

1. Lạy Mẹ Nữ vương Ban sự Bình an, Đoàn con giữa thế bao là nguy nan. Xin Mẹ rủ thương dắt con trên đường, Qua nơi lưu đày, về bên Mẹ yêu thương.

ĐK. Mẹ là Tình yêu, con xin Mẹ thương đoái, Cho dù đời con bao nhiêu ngày lầm lỗi. Tin tưởng Mẹ thương không bao giờ từ chối. Giữa chốn khách đày, đoàn con cái van nài.

2. Mẹ là Nữ vương Ban sự Bình an, Đường đi gian khó trăm bề cheo leo. Lo tìm cuộc sống vất vả đói nghèo. Cho con mai ngay, hưởng phúc lộc đầy dư.

3. Lạy Mẹ Nữ vương con hằng cậy trông. Đời con tội lỗi, có Mẹ bao dong. Xin cầu cùng Chúa thứ tha con cùng. Trông mong một ngày, về với Mẹ thiên cung.