Ra Đi (Ca Khúc Phật Giáo) (Lời Thích Giác Thanh & Xa Em Kỷ Niệm)
Tác giả: Lời Thích Giác Thanh & Xa Em Kỷ Niệm

Ngàn muôn năm xưa
Trời đen tối giá buốt thê lương
Bao gắm vóc cao sang không níu chân ai ra đi xuất gia.
Vì thương nhân gian
Còn đen tối sống kiếp si mê
Luôn tham đắm bon chen tranh đấu ganh đua trong cõi Diêm Phù.

***
Bao nhiêu năm ngài vì chân lý vững tâm tiến tu miệt mài
Trong gian lao nhưng ai chẳng xá khó khăn chi đâu sờn lòng.
Ðêm qua đêm ngài lặng lẽ thoát tâm khổ công nhập thiền
Nơi chơn tâm tìm về ánh sáng bến mê kia xa dần xa.
Nhớ lúc trước sống chốn cung son nhưng tâm luôn ưu phiền.
Thế mới biết gấm vóc giang sơn không ban cho niềm vui.

Về nơi chân như
Vào một đêm trăng sáng trên cao
Bao nhiêu nỗi đam mê trong cõi nhân gian tan theo khói mây.
Rồi bao năm qua
Ngài đem giáo pháp hóa chúng ta
Ðưa muôn kiếp nhân sinh trong chốn u minh ra khỏi luân hồi.