Ta Đi Tìm Ta (La Tuấn Dzũng & Hoàng Quốc Cung)
Tác giả: La Tuấn Dzũng & Hoàng Quốc Cung

Ta đi tìm ta tìm đâu cho thấy
Tìm đến vực sâu tìm đến đồi cao
Ta đi tìm ta, tìm trong khắp chốn
Khi ta dừng lại, ta nhìn thấy ta.

Vũ trụ càn khôn giờ thu hẹp lại
Ở ngoài không thấy, không thấy chẳng màn
Đường đi một nẻo, một nẻo không hai
Đường đi một nẻo, một nẻo không hai

Cùng đứng hai ta cùng nhìn pháp chảy
Pháp chuyển, pháp đi, rồi thì pháp lại
Ta nhìn vạn nẻo nhiệm mầu thay
Ta nhìn vạn nẻo nhiệm mầu thay

Có cái gì đâu mà chướng nạn
Thanh thoát màu xanh một cõi này
Động, Tĩnh cùng nhau nhập thế cuộc
Chẳng Động, chẳng Tĩnh ấy là ta.