Tôn Kính Người (Nhạc Vũ Ngọc Toản, lời Thích Chân Tính)
Tác giả: Nhạc Vũ Ngọc Toản, lời Thích Chân Tính

Xin tôn kính người
vì người là vị phật tương lai
Tôi hằng tâm niệm như thế
để niềm tôn kính mọi người
luôn nảy nở trong tôi
làm trôi đi tính ngã mạng.

Dù họ là người tật nguyền hay mù quáng
cái bang hay u tối tôi không dám khinh thường
Vì ai cũng là vị phật tương lai
và ngay cả nguời xuyên tạc chê bai
đã làm lòng tôi tan nát
Xin cho tôi giữ vững niềm tôn kính
không khinh bỉ chống đối
không nói lỗi của người
cầu mong họ luôn thức tỉnh
thấy đưọc phật tĩnh bên trong
biết đc nhân quả không sai
để đừng gây khổ cho ai và cho cả chính họ

Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm ai ai cũng là phật
Để niềm tôn kính mọi nguời luôn nảy nở trong tôi
Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm ai ai cũng là phật
Để niềm tôn kính mọi người luôn rạng ngời trong tôi