Trinh Trắng Áo Dài (Quốc Hùng)
Tác giả: Quốc Hùng

Hôm nay trời trắng trong gió vi vu hàng cây lá rơi
Em như là tia nắng rồi soi bóng tối
Anh như bóng đêm bước lang thang tìm em khắp nơi
Như con diều tung bay bay khắp bầu trời
Em cắt con diều nó bay, nó bay bay mãi
Diều tung tăng khắp tám phương trời
Tìm em khắp nơi nhìn thấy tìm em nhìn thấy
Ngồi lên bắt đền, bắt đền ai đền ai, đền ai đừng có bắt đền
Tìm một cành hoa trắng tựa như áo dài em
Ta yêu em trinh trắng tưa như muôn cành hoa thắm
Và một lần em khóc tựa như những giọt sương rơi
Rơi trên cây bóng trắng tưa như chiếc áo dài
Áo dài ơi áo dài ơi, này chiếc áo dài ....

ĐK :

Hôm nay trời trong gió vi vu hàng cây lá rơi
Em như là tia nắng rồi soi bóng tối
Anh như là chiếc bóng đếm bước lang thang tìm em khắp nơi
Như con diều tung bay khắp bầu trời
Em có biết chăng con diều nó bay nó bay đi mãi và mãi đi tìm chiếc bóng áo dài
Diều đi với em cùng đến bên, cùng nắm tay đừng có bắt đền
Hãy vui mừng hãy vui đùa nầy chiếc áo dài
Tìm một cành bông trắng tựa như chiếc áo dài của em
Ta yêu em trinh trắng tựa như muôn cành hoa thắm
Và một lần em khóc tựa như những giọt sương rơi
Rơi trên bóng trắng tựa như áo dài
Áo dài ơi, áo dài ơi này chiếc áo dài....