Lời Tình Trong Đêm
Tác giả: Chưa Biết

Ngày lại qua người xa vắng
Người đi về đâu còn ta với mong chờ
Rồi tìm nhau, một đêm tối