Một Là Một Hai Là Hai
Tác giả: Chưa Biết

Trách nhau để được gì rồi mình cũng phải chia ly
Lệ vương bờ mi để những nỗi đau tìm về
Em đừng như thế đừng buồn như thế khi mình nay đã không còn yêu.
Nhớ lúc xưa tình cờ mình tìm thấy nhau trong đời
Cứ ngỡ muôn đời sẽ không còn xa cách rời
Nhưng rồi dông tố bao lần kéo đến để lại những hố sâu lòng nhau...
DK:
Một là một hai là hai đừng đổ lỗi chi ai cũng sai lỗi bởi do ta đã phai dấu yêu thương ban đầu.
Một là một hai là hai bước qua niềm đau sẽ ở lại đường thật dài đôi mình phải chia hai.
Một là một hai là hai đừng đổ lỗi chi lỗi tại ai bởi do ta đã phai dấu yêu thương ban đầu.
Một là một hai là hai bước qua niềm đau sẽ ở lại đường thật dài đôi mình phải chia hai.