Ô! Ô!
Tác giả: Chưa Biết

Ô! Ô! Hoa phất phơ mỉm cười trước gió
Em Ấu Nhi cái đầu thập thò
Mắt tròn vo
Em tẽn tò
Em giả đò làm ngơ

Ô! Ô! Mây lắc lư trên trời mây ngó
Em Ấu Nhi nghiêng đầu cười ồ
Tiếng cười to
Ô Ố Ồ!
Chỉ vì em đơn sơ