Ô Ô Ngày Ấy
Tác giả: Chưa Biết

Ngày xưa ấy vẫn nhớ khi còn bé luôn ham chơi
Mẹ cha đi chơi đâu tôi thường hay thích theo cùng
Lắm lúc khóc lóc cho dù biết không cho
Nên mẹ và cha hay trêu tôi là con út khóc nhè.

[ĐK:]
Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ
Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã không còn bé con
Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn
Chuyện ngày hôm qua đó sẽ trở về với tôi.

Ngày xưa ấy nói dối cha thường đánh roi mây
Mẹ thường hay bênh tôi cho dù tôi dối thế nào
Có khi đi đâu không thèm nói với ai
Nên càng la to bao nhiêu lại càng chịu đánh bấy nhiêu.

* Tìm kiếm hoài ngày tháng qua cùng với nhau
Vui cùng bao nhiêu tình thân bạn bè
Trong giấc mơ có thấy chăng
Mình là một cô bé vẫn như ngày ấy thôi.