Thôi Kệ
Tác giả: Chưa Biết

Cố níu kéo một tình yêu
Và cố kìm nén những cảm xúc
Khóc hết nước mắt cũng chỉ làm
Hoen bờ mi vì giờ đâu còn chi
Tình cảm cũng đã chia làm hai lối
Chỉ vì em đã đổi thay
Cũng chỉ vì yêu em quá sâu nặng
Nên không nhận ra mình chỉ là người thứ 3
Nhìn lại ngày qua từ khi ta lìa xa
Nay gieo trong anh là một nỗi đau
Muốn quên thật mau
Nhưng sao ở trong đầu khắc ghi hình bóng nhau
Khóc hết nước mắt chỉ làm đau thắt
Và có cố gắng cũng chẳng là của nhau
Vì giờ bên em đã có một người
Thay thế anh rồi.