Xuân Này Con Về Mẹ ở Đâu {Mừng Xuân 2016}
Tác giả: Chưa biết

Xuân này con về….    Mẹ ở đâu ?... 

Quê nghèo xuân về mưa hắt   hiu. 

Vườn xưa xơ xác hoa rơi   rụng, 

Xuân về.. không mẹ;  nụ hoa kém tươi.

           Xuân này con về   Mẹ ở đâu ? 

           Bao mùa Xuân hẹn con vẫn   đi. 

           Đời trai như cánh chim phiêu  bạt, 

           Bao lần.. Xuân về; để mẹ hoài ngóng trông. 

Mẹ ơi ! khi mùa Xuân đến ,          

Bao mùa Xuân con chẳng về nhà . 

Giao thừa chưa kịp vui cùng mẹ ,

Lại đành xa cách quê hương . 

           Mẹ ơi ! Bao mùa Xuân đến ,

           Bao lần con mong mỏi  ngày về. 

           Xuân này  con về quê tìm mẹ ,

           Thì mẹ  giờ đã ra đi . . .

Xuân này con về  Mẹ ở đâu?.. 

Quê nghèo Xuân buồn thêm hắt   hiu. 

Còn đâu năm tháng  xưa thơ dại,

Giao thừa.. bên mẹ;  ngồi kể  chuyện   tích xưa.