Bông hồng đỏ, bông hồng trắng(hợp âm)

Tác giả:


Năm [F] xưa con lên chùa
Ngày [C7] lễ mẹ Vu [F] Lan
Xin [Dm] một bông hồng đỏ
Cài [Gm] lên tim thênh [A7] thang
Cài [Gm] lên tim hân [Dm] hoan

Hội [F] chùa đông vui quá
Sao [Gm] lòng con ngổn [C] ngang
Nhìn [Am] hoa mà cứ [Gm] ngỡ
Mẹ [C7] cười thương con [F] ngoan
Mẹ [C7] thương con [F] ngoan

[Dm] Đường xa con không về
Tháng [Bb] ngày dài u [A]
Chờ [Gm] mong con mòn [A7] mỏi
Chắc lòng già ủ [Dm] ê

Năm [F] sau con lại lên
Hội [Dm] chùa vẫn vui [Gm] nguyên
Thêm [Bb] một bông hồng [F] thắm
Nhớ [C7] thương lẫn ưu [F] phiền

Thương [Dm] mong dường đã kín
Sức [Bb] mẹ gầy yếu [Gm] thêm
Rồi [C] mẹ không chờ [F] nữa
Mẹ [A7] đã về cõi [Dm] yên.

Con [F] lên chùa hôm nay
Hương [Dm] khói mờ mi [Gm] cay
Hoa [Bbm] cài trên tim [F] vỡ
Trắng [C7] lòng con u [F] hoài.