Đàn bà 2 (Bóng mát vườn địa đàng)(hợp âm)

Tác giả:


Version 1 theo trình bày của ca sĩ Elvis Phương


1. Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] Satan
Mang dung [Gm] nhan bóng [Am] dáng của một [Dm] thiên thần
Lửa địa [Am] ngục một thuở nung nóng [C] đôi môi
Vực thẳm từ đôi mắt đẹp làm cháy tim [A] tôi

Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] Satan
Nên điêu [Gm] ngoa dấu [Am] kín làm một người [Dm] tình
Vì dại [Am] khờ tình nồng gửi hết [C] cho em
Em đi [A] rồi mà lòng tôi tưởng vẫn [Dm] bên nhau

ĐK: Em hiện [Gm] thân là loài quỷ dữ [Bb] Satan
Chúa trên [C] cao, thượng [Bb] đế trừng [F] phạt
Để khổ lưu [C] đầy làm [Gm] kiếp mỹ [A] nhân
Mà nạn nhân đầu đoạ đầy đó lại là [A] tôi.

Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] Satan
Em đến [Gm] đây mang bão [Am] tố vào cuộc [Dm] đời
Em lọc [Am] lừa bội thề đánh giết tình [C] tôi
Nhưng tôi sao [A] còn nghe lòng thầm nhớ [Dm] em thôi

2. Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] Satan
Mang dung [Gm] nhan bóng [Am] dáng của một [Dm] thiên thần
Lửa địa [Am] ngục một thuở nung nóng [C] đôi môi
Vực thẳm từ đôi mắt đẹp làm cháy [A] tim tôi

Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] Satan
Em cho [Gm] tôi bóng [Am] mát của vườn [Dm] địa đàng
Vì dại [Am] khờ tình nồng gửi hết cho [C] em
Em đi [A] rồi mà lòng tôi tưởng vẫn [Dm] bên nhau

ĐK: Em hiện [Gm] thân là loài quỷ dữ [Bb] Satan
Chúa trên [C] cao, thượng [Bb] đế trừng [F] phạt
Để khổ lưu [C] đầy làm [Gm] kiếp mỹ [A] nhân
Mà nạn nhân đầu đoạ đầy đó lại là [A] tôi

Em về [Dm] đâu hỡi [Bb] loài quỷ dữ [Dm] kia ơi
Ta thiếu [Gm] em, ta thiếu nên lòng [Am] nhớ lửa [Dm] địa ngục
Tôi chẳng [Am] hận bội thề đâu trách gì [C] em
Ôi khi [A] yêu rồi, thiên thần quỷ khác [Dm] chi nhau

Em về [Gm] đâu hỡi loài quỷ dữ [Bb] ta yêu
Em ở [Ab] đâu hỡi [Cm] nàng quỷ [A] dữ yêu [D] ơi


-------------------
Version 2 theo trình bày của ca sĩ Duy Quang


1. Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] Satan
Mang dung [Gm] nhan bóng [Am] dáng của một [Dm] thiên thần
Lửa địa [Am] ngục một thuở nung nóng [C] đôi môi
Vực thẳm từ đôi mắt đẹp làm cháy [A] tim tôi

Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] Satan
Nên điêu [Gm] ngoa dấu [Am] kín là một người [Dm] tình
Vì dại [Am] khờ tình nồng gửi hết [C] cho em
Em đi [A] rồi mà lòng tôi tưởng vẫn [Dm] bên nhau

ĐK: Em hiện [Gm] thân là loài quỷ dữ [Bb] Satan
Chúa trên [C] cao, thượng [Bb] đế trừng [F] phạt
Để khổ lưu [C] đầy làm [Gm] kiếp mỹ [A] nhân
Mà nạn nhân đầu đoạ đầy đó lại là [Dm] tôi.

Em hiện [Gm] thân là loài quỷ dữ [Bb] Satan
Chúa trên [C] cao, thượng [Bb] đế trừng [F] phạt
Để khổ lưu [C] đầy làm [Gm] kiếp mỹ [A] nhân
Mà người nhận cực hình tội tiền kiếp lại là [A7] tôi

Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] Satan
Em đến [Gm] đây mang bão [A] tố vào [Dm] cuộc đời
Em lọc [Am] lừa bội thề đành giết tình [C] tôi
Nhưng sao tôi [A] còn nghe lòng thầm nhớ [Dm] em thôi

2. Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] sa tăng
Mang dung [Gm] nhan thắm [Am] mát của loài [Dm] hoa đẹp
Lời mật [Am] ngọt nồng nàn tha thiết trên [C] môi
Tội lỗi nào gian dối nào làm nát tim [A] tôi.

Em hiện [Dm] thân là [Bb] loài quỷ dữ [Dm] sa tăng
Em cho [Gm] tôi bóng [Am] mát từ vườn [Dm] địa đàng
Vì vụng [Am] về khờ khạo tình ngỡ cơn [C]
Nên cam [A] lòng làm tội đồ từ phút [Dm] yêu em

ĐK: Em hiện [Gm] thân là loài quỷ dữ [Bb] Satan
Chúa trên [C] cao, thượng [Bb] đế trừng [F] phạt
Để khổ lưu [C] đầy làm [Gm] kiếp mỹ [A] nhân
Mà nạn nhân đầu đoạ đầy đó lại là [Dm] tôi.

Em hiện [Gm] thân là loài quỷ dữ [Bb] Satan
Chúa trên [C] cao, thượng [Bb] đế trừng [F] phạt
Để khổ lưu [C] đầy làm [Gm] kiếp mỹ [A] nhân
Mà người nhận cực hình tội tiền kiếp lại là [A] tôi

Em về [Dm] đâu hỡi [Bb] loài quỷ dữ kia [Dm] ơi!
Ta thiều [Gm] em nên lòng [Am] nhớ lửa [Dm] địa ngục
Tôi chẳng [Am] hận vội vàng đâu trách gì [C] em
Ôi khi yêu [A] rồi thiên thần quỷ khác [Dm] chi nhau.

Em về [Gm] đâu hỡi loài quỷ dữ [Bb] ta yêu
Em ở [Ab] đâu hỡi [Cm] nàng quỷ [A] dữ yêu [D] ơi